Νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές μεταφορών

Νέους χάρτες με τους εννέα κύριους διαδρόμους που θα αποτελέσουν τη "ραχοκοκαλιά" των μεταφορών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και θα αλλάξουν ριζικά τις συνδέσεις Ανατολής-Δύσης παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.