Νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές μεταφορών

Νέους χάρτες με τους εννέα κύριους διαδρόμους που θα αποτελέσουν τη "ραχοκοκαλιά" των μεταφορών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και θα αλλάξουν ριζικά τις συνδέσεις Ανατολής-Δύσης παρουσίασε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις υποδομές μεταφορών θα τριπλασιαστεί την περίοδο 2014-2020, φθάνοντας τα 26 δισ. ευρώ. Μεταξύ των εννέα αυτών έργων περιλαμβάνεται ο ελληνικού ενδιαφέροντος ανατολικός διάδρομος Ανατολικής Μεσογείου που ενώνει τις θαλάσσιες διασυνδέσεις του Βορρά, της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, γεγονός που βελτιστοποιεί τη χρήση των λιμένων και των σχετικών "θαλάσσιων αρτηριών". Περιλαμβάνοντας τον ποταμό Έλβα , ο διάδρομος θα βελτιώσει τις συνδέσεις μεταξύ Βόρειας Γερμανίας, Τσεχίας ενώ , δια θαλάσσης, εκτείνεται από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, Σίιμ Κάλας, δήλωσε σχετικά: «Οι μεταφορές έχουν ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Χωρίς καλές συνδέσεις η Ευρώπη δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Χάρη σ’ αυτή τη νέα πολιτική της ΕΕ για τις υποδομές, θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών που θα συνδέει τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης και θα προάγει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου μας. Θα συνδέσει την Ανατολή με τη Δύση και θα αντικαταστήσει το σημερινό συνονθύλευμα που επικρατεί στις μεταφορές με ένα δίκτυο καθαρά ευρωπαϊκό».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών
Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές προβλέπει, για πρώτη φορά, τη δημιουργία ενός κεντρικού δικτύου μεταφορών με βάση εννέα κύριους διαδρόμους: 2 διαδρόμους Νότου-Βορρά, 3 διαδρόμους Ανατολής-Δύσης και 4 διαγώνιους διαδρόμους. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό το κεντρικό δίκτυο θα «μεταμορφώσει» τις συνδέσεις Ανατολής-Δύσης, θα εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης, θα αναβαθμίσει τις υποδομές και θα εξορθολογίσει τις διασυνοριακές μεταφορές τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις επιχειρήσεις όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βελτιώσει επίσης τις συνδέσεις ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς και θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ. Το κεντρικό δίκτυο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 2030. Η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για το συνολικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020.
Για να δοθεί προτεραιότητα στις συνδέσεις Ανατολής-Δύσης, η μισή σχεδόν χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υποδομές μεταφορών (11,3 δισ. ευρώ από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») θα διατεθεί αποκλειστικά στις χώρες συνοχής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα
Το νέο κεντρικό δίκτυο μεταφορών θα υποστηρίζεται από εκτεταμένο οδικό δίκτυο, το οποίο θα συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό το εκτεταμένο οδικό δίκτυο θα εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της ΕΕ και την προσβασιμότητα όλων των περιφερειών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι, βαθμιαία και έως το 2050, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης δεν θα απέχει περισσότερο από 30 λεπτά διαδρομής από αυτό το εκτεταμένο δίκτυο.

Share this post